Ljudböcker (MP3)

För många år sedan gav vi ut böckerna om flickan Emmi och hennes familj. Fridha skrev och Rickard illustrerade den omtyckta bokserien. Böckerna om Emmi har levt vidare som digitala varianter och finns att få som både e-bok och iBook. Nytt för i år är att vi har gett ut två av böckerna som ljudböcker (uppläst av Åse Frid).

Detaljer

Logotyp åt CABRIMA

Vi fick uppdraget att ta fram en nya logotyp till CABRIMA. Målet var att skapa en grafisk profil med ett stabilt uttryck i blå toner samt varma komplementfärger. En balanserad profil där hårt möter mjukt och faktabaserat resultat levereras med mänsklig värme. Ett budskap som signalerar tydlighet och trygghet skapad av en varm hand, men även frihet, luft och framåtanda.

Detaljer

Läromedel i matematik, Gleerups Utbildning AB

Åt Gleerups Utbildning AB har vi på Didacta tagit fram ett läromedel i matematik för kommunal vuxenutbildning, skriven av författarkvartetten Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand och Elisabet Bellander. Didactas uppdrag var att strukturera det redaktionella innehållet, skapa en ny fräsch formgivning samt fylla sidorna med läckra bilder.

Detaljer

TitaNO Teknik – bok i teknik för högstadiet

Med TitaNO Teknik har vi jobbat baklänges… Eller rättare sagt i en annan ordning än vad vi brukar. Vanligtvis är vi först delaktiga i produktionen av en tryckt bok som i sin tur förändras för att även bli en interaktiv bok, ett digitalt läromedel. Den här gången gjordes det digitala läromedlet först, för att senare formas om till en tryckt lärobok.

Detaljer

CordaNova, läromedel i matematik, Gleerups Utbildning AB

CordaNova är en läromedelsserie i matematik för kommunal vuxenutbildning som vi tagit fram åt Gleerups Utbildning AB.

För att eleverna lätt ska kunna orientera sig i böckerna, har alla olika pedagogiska delar som övningar och exempel, fått en tydlig identifikation med hjälp av färg, grafik och typografi. Varje enskild bok har varsin huvudfärg på ingressidor och huvudrubriker för att skapa lite variation.

Detaljer

Kataloger åt Camozzi

Åt Camozzi Pneumatik AB har vi under årens lopp tagit fram ett stort antal foton, annonser, broschyrer, kataloger med mera enligt företagets grafiska profil. Profilen är stilren i grått med detaljer i rött och är riktigt rolig att arbeta utifrån. Lite då och då producerar vi även material åt Camozzis samarbetspartners utifrån deras profil.

Detaljer