Läromedel i matematik, Gleerups Utbildning AB

Åt Gleerups Utbildning AB har vi på Didacta tagit fram ett läromedel i matematik för kommunal vuxenutbildning, skriven av författarkvartetten Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand och Elisabet Bellander. Didactas uppdrag var att strukturera det redaktionella innehållet, skapa en ny fräsch formgivning samt fylla sidorna med läckra bilder.

Detaljer

Logotyp åt CABRIMA

Vi fick uppdraget att ta fram en nya logotyp till CABRIMA. Målet var att skapa en grafisk profil med ett stabilt uttryck i blå toner samt varma komplementfärger. En balanserad profil där hårt möter mjukt och faktabaserat resultat levereras med mänsklig värme. Ett budskap som signalerar tydlighet och trygghet skapad av en varm hand, men även frihet, luft och framåtanda.

Detaljer

Ljudböcker (MP3)

För många år sedan gav vi ut böckerna om flickan Emmi och hennes familj. Fridha skrev och Rickard illustrerade den omtyckta bokserien. Böckerna om Emmi har levt vidare som digitala varianter och finns att få som både e-bok och iBook. Nytt för i år är att vi har gett ut två av böckerna som ljudböcker (uppläst av Åse Frid).

Detaljer

Simuleringar i HTML5 för biologi, kemi och fysik

Hur fungerar Ohms-lag? Hur fungerar pendelrörelser och vad är det för skillnad på frekvens och amplitud?
För att eleverna lättare ska kunna förstå bland annat dessa begrepp inom NO-ämnena, blev vi tillfrågade om att ta fram simuleringar där eleverna kunde experimentera sig fram.

Detaljer

Interaktiv bok i teknik för högstadiet

Efter många års produktion av tryckta böcker i vitt skilda ämnen fick vi frågan om att producera materialet till en digital bok.

Johnny har skrivit manuset till boken i teknik som vänder sig till elever i årskurs 7–9. Redan i manusstadiet tittade vi på de nya möjligheter som öppnade sig när man producerar en digital bok och redaktören Anders Ohlsson på Gleerups hade många bra idéer om hur man skulle få boken både pedagogisk och livfull.

Detaljer