Utbildningsfilmer i fordonsteknik åt Gleerups

Om nu ”en bild säger mer än tusen ord”, hur mycket säger då inte en film som visar 30 bilder i sekunden?
En hel del har det visat sig. Vi har samarbetat med två av Sveriges mest erfarna författare inom fordonsteknik. De har tagit sitt kunnande och sin pedagogik från tryckta läromedel och omvandlat det till film med ett fantastiskt resultat. Filmerna visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt allt från att manövrera stora bil-liftar till hur man byter ut de minsta lamporna.

Detaljer

Grafisk profil åt LEANWAY AB

2017 – året då Leanway firar 10 år och Didacta fick det ärofyllda uppdraget att förnya företagets grafiska profil, ta fram nya profilprodukter samt ett sigill.
 
Leanways tidigare logotyp var rätt på många sätt och vis, men det var dags för en uppfräschning. Texten förändrades en aning, bland annat så skapade vi luft mellan bokstäverna, gjorde dem tunnare och använde oss av en mörk grå nyans istället för 100 % svart.
Logotypen fick en ny symbol som tydligt symboliserar tid – något som Leanway sparar åt sina kunder. Klockans visare är formade som en bock (likt den tidigare symbolen), som betyder ”check!” eftersom Leanways budskap handlar om att göra det NU, inte sen.

Detaljer

Kataloger åt Camozzi

Åt Camozzi Pneumatik AB har vi under årens lopp tagit fram ett stort antal foton, annonser, broschyrer, kataloger med mera enligt företagets grafiska profil. Profilen är stilren i grått med detaljer i rött och är riktigt rolig att arbeta utifrån. Lite då och då producerar vi även material åt Camozzis samarbetspartners utifrån deras profil.

Detaljer

CordaNova, läromedel i matematik, Gleerups Utbildning AB

CordaNova är en läromedelsserie i matematik för kommunal vuxenutbildning som vi tagit fram åt Gleerups Utbildning AB.

För att eleverna lätt ska kunna orientera sig i böckerna, har alla olika pedagogiska delar som övningar och exempel, fått en tydlig identifikation med hjälp av färg, grafik och typografi. Varje enskild bok har varsin huvudfärg på ingressidor och huvudrubriker för att skapa lite variation.

Detaljer

TitaNO Teknik – bok i teknik för högstadiet

Med TitaNO Teknik har vi jobbat baklänges… Eller rättare sagt i en annan ordning än vad vi brukar. Vanligtvis är vi först delaktiga i produktionen av en tryckt bok som i sin tur förändras för att även bli en interaktiv bok, ett digitalt läromedel. Den här gången gjordes det digitala läromedlet först, för att senare formas om till en tryckt lärobok.

Detaljer