Dator- och kommunikationsteknik, Andra upplagan, Gleerups Utbildning AB

För många år sedan (2010) illustrerade vi och formgav boken Dator- och kommunikationsteknik åt Gleerups AB. Det händer mycket på åtta år, speciellt när gäller detta ämne och det var därför dags för en ordentlig uppfräschning av läromedlet.

Författaren har bearbetat sin text genom att stryka en massa gammalt och lägga till en massa nytt. Det är verkligen roligt att se att flera av gårdagens tankar om den kommande nya tekniken faktiskt slagit in! Rickard har uppdaterat materialet med nya fräscha och aktuella foton samt förändrat en del gamla 3D-illustrationer, så att de stämmer med dagens teknik. Fridha har uppdaterat den grafiska formen med bland annat nytt typsnitt, förändrat färgerna, sett till att de nya bilderna fungerar fint till den nya texten samt anpassat materialet till Gleerups digitala läromedelsplattform. De gamla filerna fick uppdateras, ibland skrotas och göras om helt, döpas om med mera, för att allt ska fungera tekniskt och praktiskt år 2018.

Detaljer

Ur Samlingen av Johan Frid

Ur Samlingen är en konstbok av konstnären och författaren Johan Frid.

Boken är fylld av Johans fantastiska målningar i olja, etsningar och skulpturer i tenn, men även vackra närbilder av frökapslar från hans förstudier. Didacta har varit delaktiga i den grafiska formgivningen av boken.

Detaljer

CordaNova, delkurs 4. Läromedel i matematik, Gleerups Utbildning AB

CordaNova är en läromedelsserie i matematik för kommunal vuxenutbildning som vi tagit fram åt Gleerups Utbildning AB.

För att eleverna lätt ska kunna orientera sig i böckerna, har alla olika pedagogiska delar som övningar och exempel, fått en tydlig identifikation med hjälp av färg, grafik och typografi. Varje enskild bok har varsin huvudfärg på ingressidor och huvudrubriker för att skapa lite variation.

Detaljer

Renskrift av Åse Frid

Renskrift är en konstbok av Åse Frid som är en textbaserad konstnär och poet.

Boken är består till stor del av Åses konstverk från hennes senaste utställning på Galleri 54, men även ett flertal dikter och äldre brevteckningar från hennes tid i Los Angeles under slutet på 90-talet. Didacta har varit delaktiga i den grafiska formgivningen av boken.

Detaljer

Digital katalog åt Camozzi

Åt Camozzi Pneumatik AB har vi under årens lopp tagit fram ett stort antal foton, annonser, broschyrer, kataloger med mera enligt företagets grafiska profil. Profilen är stilren i grått med detaljer i rött och är riktigt rolig att arbeta utifrån. Lite då och då producerar vi även material åt Camozzis samarbetspartners utifrån deras profil.

Detaljer

Interaktiva kartor åt Gleerups Utbildning AB

Vi har haft nöjet att i samarbete med Gleerups ta fram interaktiva kartor som bygger på HTML5. Med hjälp av kartorna kan eleven lättare se exempelvis hur romarriket bredde ut sig eller klicka sig runt i Europa för att se viktiga händelser och stora militära slag.  Hur enades USA:s stater? Med en pedagogisk tidslinje och tydliga färger har vi åskådliggjort hur landet gick från enskilda stater till förenat land. 

Detaljer