På Didacta har vi alltid flera projekt på gång. En del uppdrag är snabba, en del pågår under flera månader. Här visar vi ett urval.

Inspirations- och utbildningsfilmer, Leanway AB

Vi har hjälpt Anna Sjödin på Leanway AB med fyra inspirations- och utbildningsfilmer om effektivitet och inre lugn. Filmerna är gjorda på uppdrag av PEAB och deras arbetsmiljövecka. Varje film är 13–20 minuter lång, där Anna presenterar sina metoder för en effektiv arbetsdag. Vi varvar närbilder och bilder i halvfigur med förklarande illustrationer och förtydligande texter. Klicka på Detaljer för att se delar ur filmerna.

Detaljer

Utbildningsfilmer i fordonsteknik, Gleerups Utbildning AB

Om nu ”en bild säger mer än tusen ord”, hur mycket säger då inte en film som visar 30 bilder i sekunden?
En hel del har det visat sig. Vi har samarbetat med två av Sveriges mest erfarna författare inom fordonsteknik. De har tagit sitt kunnande och sin pedagogik från tryckta läromedel och omvandlat det till film, med ett fantastiskt resultat. Filmerna visar, på ett tydligt och pedagogiskt sätt, allt från att manövrera stora bil-liftar till hur man byter ut de minsta lamporna.

Detaljer

Ny hemsida, Slättarps Gård

För åtta år sedan öppnade Slättarps Gård och vi har varit med från start. Det känns därför extra roligt att få presentera deras nya hemsida som vi byggt upp tillsammans med WebTree.

Eftersom Slättarps Gård består av tre delar: Butik, Café/Restaurang och Showroom, har vi planerat hemsidan därefter. Allt för att det ska bli enkelt för besökaren att hitta vad hen söker, bland annat med en kalender för information och en del enbart för inspiration! En tydlig struktur är viktigt och vi upplever att vi har lyckats med det.

Detaljer

Exponent 3C, Läromedel i matematik, Andra upplagan, Gleerups Utbildning AB

Exponent är en läromedelsserie i matematik för gymnasieskolan. Vi har fått uppdraget att revidera Exponent 3C i enighet med andra upplagan av Exponent 1 och 2. Innehållsmässigt har boken förbättrats på flera punkter utifrån synpunkter från elever och lärare. Även de nya direktiven i ämnesplanen om att använda digitala verktyg har påverkat innehållet. Bokens struktur har förbättrats och antalet övningar på grundläggande nivå har ökats och övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering. Formgivningsmässigt var det spännande och utmanande att ta över någon annans formgivning och mallar. Vi satte vår prägel på boken genom att byta ut och lägga till nya fotografier – allt för att ge en tydlig förändring åt den nya upplagan.

Författare: Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson och Bo Silborn

Detaljer

CordaNova, delkurs 1–4, Läromedel i matematik, Andra upplagan, Gleerups Utbildning AB

CordaNova är en läromedelsserie i matematik för kommunal vuxenutbildning som vi tagit fram åt Gleerups Utbildning AB. Nu har böckerna uppdaterats med kapitel om programmering.

För att eleverna lätt ska kunna orientera sig i böckerna, har alla olika pedagogiska delar som övningar och exempel, fått en tydlig identifikation med hjälp av färg, grafik och typografi. Varje enskild bok har varsin huvudfärg på ingressidor och huvudrubriker för att skapa lite variation.

Eftersom böckerna vänder sig till vuxna kom vi tillsammans med förlag och författare fram till att bilderna genomgående skulle vara riktiga foton eller realistiska 3D-bilder från den vuxna vardagen.

Detaljer

Dator- och kommunikationsteknik, Andra upplagan, Gleerups Utbildning AB

För många år sedan (2010) illustrerade vi och formgav boken Dator- och kommunikationsteknik åt Gleerups AB. Det händer mycket på åtta år, speciellt när gäller detta ämne och det var därför dags för en ordentlig uppfräschning av läromedlet.

Författaren har bearbetat sin text genom att stryka en massa gammalt och lägga till en massa nytt. Det är verkligen roligt att se att flera av gårdagens tankar om den kommande nya tekniken faktiskt slagit in! Rickard har uppdaterat materialet med nya fräscha och aktuella foton samt förändrat en del gamla 3D-illustrationer, så att de stämmer med dagens teknik. Fridha har uppdaterat den grafiska formen med bland annat nytt typsnitt, förändrat färgerna, sett till att de nya bilderna fungerar fint till den nya texten samt anpassat materialet till Gleerups digitala läromedelsplattform. De gamla filerna fick uppdateras, ibland skrotas och göras om helt, döpas om med mera, för att allt ska fungera tekniskt och praktiskt år 2018.

Detaljer