Ur Samlingen av Johan Frid
Kund:

Johan Frid

Uppdrag:

Konstbok

Ur Samlingen är en konstbok av konstnären och författaren Johan Frid.

Boken är fylld av Johans fantastiska målningar i olja, etsningar och skulpturer i tenn, men även vackra närbilder av frökapslar från hans förstudier. Didacta har varit delaktiga i den grafiska formgivningen av boken.

Vill du se mer? Besök Johans hemsida: johanfrid.se

Så här skriver Johan Frid:

”Ur samlingen är ett konstprojekt som hämtat inspiration bland annat från 1800-talets botaniker och naturforskares arbetsmetoder, men givetvis också från naturen själv.

Naturen och landskapet har dock förändrats sedan 1800-talsforskarna banade vägen och observerade en då ny och osäker terräng. Idag är naturen och landskapet mer konstruerat och kontrollerat med moderna odlingslandskap och industriskog, eller förfinad som i anlagda parker.

Det är två rörelser som möts och skaver. Dels uppträder naturen skönare och vackrare ju mer den fjärmar sig för oss. Den andra rörelsen kommer från ett uttryck och känsla soldater bar med sig efter ett krig (vilket har jag glömt bort, bara något hört i förbifarten). Soldaterna menade att de varit med om något så fasansfullt att vissa värden för alltid gått förlorade. Värden som inte skulle föras vidare till nästkommande generationer. Bortglömda och bortträngda. Ungefär så smygande har naturensynen och landskapet förändras mot ett dött men effektivt odlingslandskap, med monotona åkrar, skogar och hav, med ringa artrikedom och biologisk mångfald.

Vi åker ut på landet drar vi ett djupt andetag, fyller lungorna med kvalmig luft och våra hjärtan med den lögn om det levande och växande som vi sedan länge förlorat vetskapen om. Som om vi någonsin hade våra aningar.

Samlingen består egentligen av flera samlingar där den främsta är naturfragment avgjutna i tenn, presenterade dioramalikt med målningar bakom.

Johan Frid”