TitaNO Teknik, Gleerups Utbildning AB
Kund:

Gleerups Utbildning AB

Uppdrag:

Text och illustrationer

Med TitaNO Teknik har vi jobbat baklänges… Eller rättare sagt i en annan ordning än vad vi brukar. Vanligtvis är vi först delaktiga i produktionen av en tryckt bok som i sin tur förändras för att även bli en interaktiv bok, ett digitalt läromedel. Den här gången gjordes det digitala läromedlet först, för att senare formas om till en tryckt lärobok.

Didactas grundare, Johnny Frid, är författare till både den interaktiva och den tryckta boken. Johnny har skrivit ett stort antal läromedel varav ett flertal till Gleerups Utbildning AB. (Avsnittet om programmering skrevs av Mikael Tylmad och Pontus Walck.)

TItaNO Teknik ingår i serien TitaNO, en läromedelsserie för högstadiet, där formgivaren Sten Melin lyft fram Rickard Axs bilder på ett inspirerande sätt. TitaNO Tekniks olika kapitel handlar om allt från idé till produkt, om informationsteknik och en inblick i en fabrik/industri. Eleverna får bland annat följa hur det går till att tillverka skottkärror på Hörby Bruk i Skåne.

Redaktör: Niclas Ekelund, Gleerups. Bildredaktör: Fridha Henderson/Didacta.