Kund:

Stångby Nätverk

Uppdrag:

Logotyp

Stångby Nätverk är en grupp företagare boende i Stångby, Lund som träffas varje fredag för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Första fredagen i varje månad håller de kostnadsfria föredrag och workshops. Fridha har tagit fram logotypen för nätverket och genom att byta ut undertiteln kan logotypen fungera för alla aktiva grupper i Stångby.

Då Stångby är en gammal stationsby skulle logotypen spegla det. Valet av typsnitt blev det snitt som används på våra vägskyltar och symbolen ett förändrat tåghjul. Hjulet fungerar även som en gul skinande sol. Eller kanske som en bro? De dubbla linjerna under symboliserar tågrälsen som går genom byn – framåt – vidare. De symboliserar även de gula rapsfält som omringar byn på våren. Att det blev brungrå färg till texten beror delvis på att det är så snyggt till gult, men även för att färgen ska föra tankarna till den lerjord som stångbyborna bor på.

Föredrag:

Den 7 november kl. 8.30–11.00 kommer Fridha att hålla ett föredrag: ”Färg och form för företag” på Stångby bibliotek, men även berätta mer om hur hon tog fram logotypen för Stångby Nätverk. Förmiddagen avslutas med en kreativ workshop.