Nyhetsbrev till Alvesta kommun
Kund:

Alvesta kommun

Uppdrag:

Nyhetsbrev till Alvesta kommun

Didacta har fått uppdrag att tillsammans med Lotta Solding på Ordspråk ta fram nyhetsbrev åt Alvesta kommun. I samarbete med kommunledningskontorets kommunikatör ser vi till att göra kommunledningskontoret i Alvesta mer känt för kommunens alla 1800 anställda. Det första nyhetsbrevet kom ut i oktober, nummer två nu i december och nästa år är det planerat för fem nya nummer.

Nyhetsbrevet heter Alvesta kommunikation och vi har arbetat fram en luftig och enhetlig form, fritt efter Alvesta kommuns grafiska profil. Kommunvapnet i grönt och guld visar tydligt vem avsändaren är och sedan får guldfärgen i kombination med sober grå färga rubriker och några få plattor. Den gröna färgen återkommer i nyhetsbrevets länkar för att läsarna lätt ska kunna hitta och klicka sig vidare till hemsida eller till en personlig e-post. Nyhetsbrevet är ett roligt uppdrag då vi får möjlighet att presentera information på både ett tydligt, men även ett formgivningsmässigt snyggt sätt.