Kund:

CABRIMA

Uppdrag:

Logotyp och visitkort

CABRIMA har lång och bred erfarenhet av ledningssystem, frakt och logistik och även en egen handelsagentur som omfattar import och export av varor i flera europeiska länder.

Vi fick uppdraget att ta fram en nya logotyp till CABRIMA. Målet var att skapa en grafisk profil med ett stabilt uttryck i blå toner samt varma komplementfärger. En balanserad profil där hårt möter mjukt och faktabaserat resultat levereras med mänsklig värme. Ett budskap som signalerar tydlighet och trygghet skapad av en varm hand, men även frihet, luft och framåtanda.

Typsnitt

Som typsnitt har Fridha valt Frutiger av flera anledningar. Det strikt och mjukt på samma gång, det är tydligt och det finns i flera varianter/vikter (light, roman, bold osv) vilket ökar möjligheterna till en gedigen grafisk profil.

Fridha har handritat nya A:n, för att göra en unik logotyp för CABRIMA. Hon har även spärrat mellan samtliga bokstäver (i alla ord) för att skapa luft och för att göra en mer kraftfull logotyp.

Symbol

Är det ett kugghjul? Är det en pil inuti C:et? Är det ett hjul? Är det en sol? Symbolens uttryck är upp till mottagaren. Grundtanken var ett kugghjul för att det är en symbol för framåtanda, teknik och rörlighet, utan att få en alltför tydlig symbol. Den mörkare delen av symbolen formar ett C som i CABRIMA. Den ljusare delen blir som en pil som pekar framåt. Symbolens runda, men samtidigt kantiga form, signalerar exakt det jag strävade efter: Hårt och mjukt i en fin kombination.

CABRIMA har själv byggt sin hemsida, där Lotta Solding på Ordspråk skrivit samtliga texter.