Fordonspneumatik, utgåva 2 Produktkatalog åt Camozzi Pneumatik AB på svenska, norska och danska
Kund:

Camozzi Pneumatik AB

Uppdrag:

Kataloger

Åt Camozzi Pneumatik AB har vi under årens lopp tagit fram ett stort antal foton, annonser, broschyrer, kataloger med mera enligt företagets grafiska profil. Profilen är stilren i grått med detaljer i rött och är riktigt rolig att arbeta utifrån. Lite då och då producerar vi även material åt Camozzis samarbetspartners utifrån deras profil.

Här ser ni en produktkatalog i Fordonspneumatik som översatts till både danska och norska. Katalogen är i A4-format och är fylld av kopplingar, vinkelskarvar, ventiler och annat smått och gott. Med tydliga rubriker, tabeller och foton blir det enkelt för beställaren att hitta rätt produkt!