Kund:

Gleerups Utbildning AB

Uppdrag:

Produktion av material till en interaktiv bok

Efter många års produktion av tryckta böcker i vitt skilda ämnen fick vi frågan om att producera materialet till en digital bok.

Johnny har skrivit manuset till boken i teknik som vänder sig till elever i årskurs 7–9. Redan i manusstadiet tittade vi på de nya möjligheter som öppnade sig när man producerar en digital bok och redaktören Anders Ohlsson på Gleerups hade många bra idéer om hur man skulle få boken både pedagogisk och livfull.

Bokens kapitel har olika karaktär beroende på vad som ska visas. Vissa kapitel har många bilder som vi la i bildspel för att få en bra översikt. Andra kapitel har klickbara bilder där eleven kan markera olika delar och läsa om förloppet i till exempel ett kärnkraftverk. Kapitlet som handlar om företagande har en struktur som utgår från ett riktigt företag som vi besökte och filmade dess olika processer.

Ett fantastiskt roligt projekt – vi önskar bara att dessa böcker funnits när vi gick i skolan…