Exponent 3C, andra upplagan, Gleerups Utbildning AB
Kund:

Gleerups Utbildning AB

Uppdrag:

Läromedel

Exponent är en läromedelsserie i matematik för gymnasieskolan. Vi har fått uppdraget att revidera Exponent 3C i enighet med andra upplagan av Exponent 1 och 2. Innehållsmässigt har boken förbättrats på flera punkter utifrån synpunkter från elever och lärare. Även de nya direktiven i ämnesplanen om att använda digitala verktyg har påverkat innehållet. Bokens struktur har förbättrats och antalet övningar på grundläggande nivå har ökats och övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering. Formgivningsmässigt var det spännande och utmanande att ta över någon annans formgivning och mallar. Vi satte vår prägel på boken genom att byta ut och lägga till nya fotografier – allt för att ge en tydlig förändring åt den nya upplagan.

Författare: Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson och Bo Silborn

Läs mer på Gleerups här.