Dator-och_kommunikationsteknik, andra upplagan, Gleerups Utbildning AB
Kund:

Gleerups Utbildning AB

Uppdrag:

Läromedel

För många år sedan (2010) illustrerade vi och formgav boken Dator- och kommunikationsteknik åt Gleerups AB. Det händer mycket på åtta år, speciellt när gäller detta ämne och det var därför dags för en ordentlig uppfräschning av läromedlet.

Författaren har bearbetat sin text genom att stryka en massa gammalt och lägga till en massa nytt. Det är verkligen roligt att se att flera av gårdagens tankar om den kommande nya tekniken faktiskt slagit in! Rickard har uppdaterat materialet med nya fräscha och aktuella foton samt förändrat en del gamla 3D-illustrationer, så att de stämmer med dagens teknik. Fridha har uppdaterat den grafiska formen med bland annat nytt typsnitt, förändrat färgerna, sett till att de nya bilderna fungerar fint till den nya texten samt anpassat materialet till Gleerups digitala läromedelsplattform. De gamla filerna fick uppdateras, ibland skrotas och göras om helt, döpas om med mera, för att allt ska fungera tekniskt och praktiskt år 2018.
Det är en riktigt givande bok för ALLA som vill lära sig grunderna i dator- och kommunikationsteknik. Boken behandlar grunderna i all form av dator- och kommunikationsteknik, inte bara persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra utan flera andra teknikområden bland annat mobiltelefoni, industriell kommunikationsteknik och digitalisering. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Läs mer om läromedlet här:

https://www.gleerups.se/…/el…/dator-och-kommunikationsteknik