Läromedel i matematik, Gleerups Utbildning AB

Åt Gleerups Utbildning AB har vi på Didacta tagit fram ett läromedel i matematik för kommunal vuxenutbildning, skriven av författarkvartetten Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand och Elisabet Bellander. Didactas uppdrag var att strukturera det redaktionella innehållet, skapa en ny fräsch formgivning samt fylla sidorna med läckra bilder.