Inspirations- och utbildningsfilmer, Leanway AB

Vi har hjälpt Anna Sjödin på Leanway AB med fyra inspirations- och utbildningsfilmer om effektivitet och inre lugn. Filmerna är gjorda på uppdrag av PEAB och deras arbetsmiljövecka. Varje film är 13–20 minuter lång, där Anna presenterar sina metoder för en effektiv arbetsdag. Vi varvar närbilder och bilder i halvfigur med förklarande illustrationer och förtydligande texter. Klicka på Detaljer för att se delar ur filmerna.