Asfalt

Grön asfalt på vägen?

Asfalt (som egentligen ska kallas asfaltbetong) består av bindemedlet bitumen och krossad sten. Bitumen är en petroleumprodukt med allt vad det innebär ur miljösynpunkt. Nu gör man ett försök i Holland att ersätta hälften av bitumenet med lignin, alltså det material som finns i växternas cellväggar. En 70 meter lång vägsträcka har belagts med ”grön…