CordaNova, delkurs 1–4, Läromedel i matematik, Andra upplagan, Gleerups Utbildning AB

CordaNova är en läromedelsserie i matematik för kommunal vuxenutbildning som vi tagit fram åt Gleerups Utbildning AB. Nu har böckerna uppdaterats med kapitel om programmering.

För att eleverna lätt ska kunna orientera sig i böckerna, har alla olika pedagogiska delar som övningar och exempel, fått en tydlig identifikation med hjälp av färg, grafik och typografi. Varje enskild bok har varsin huvudfärg på ingressidor och huvudrubriker för att skapa lite variation.

Eftersom böckerna vänder sig till vuxna kom vi tillsammans med förlag och författare fram till att bilderna genomgående skulle vara riktiga foton eller realistiska 3D-bilder från den vuxna vardagen.