Johan Vaaler gem

Om gem

Om gem har man sagt att det antagligen inte finns något annat föremål som i så hög grad används till annat än vad den gjorts för. Någon har räknat ut att knappt 10 % av alla gem används för att sätta samman papper. Resten brukas för att rensa naglar och öron, nollställa datorer etc. Det…