Skruvar. Bild Rickard Ax, från Teknik 1, Gleerups AB.

Skruvens historia

Skruvens princip har varit känd i tusentals år, men det var först i slutet av 1400-talet som skruvar började användas för att fästa samman saker och ting. De började då användas för att sätta samman vapendelar. Till en början var de mycket dyrbara därför att gängorna skapades för hand med hjälp av såg och fil,…